Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
automatizácia AUT
číslicová technika CIS
dejepis DEJ
ekonomika EKO
elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronické zariadenia ELZ
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické materiály EOT
elektrotechnické merania ELM
elektrotechnika ELK
elektrotechnológia ELG
etická výchova ETV
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
informatika INF
matematika MAT
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborný výcvik OVY
počítačová grafika POG
počítačové siete PCI
počítačové systémy POS
praktická časť odbornej zložky PČOZ
prax PRA
programové vybavenie počítačov SWW
rozvod elektrickej energie REE
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie Spr
strojárska výroba STV
strojníctvo STR
technické vybavenie počítačov HWW
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
výpočtová technika VYT
využitie elektrickej energie VEE
základy elektrotechniky ZAE

© aScAgenda 2022.0.1284 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.09.2021

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria