Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
automatizácia AUT
číslicová technika ČST
dejepis DEJ
ekonomika EKO
elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronické zariadenia ELZ
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické materiály ETM
elektrotechnické merania ELM
elektrotechnika ELK
elektrotechnológia ELG
etická výchova ETV
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
informatika INF
matematika MAT
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborný výcvik OVY
počítačová grafika POG
počítačové siete PCI
počítačové systémy POS
praktická časť odbornej zložky PČOZ
prax PRA
programové vybavenie počítačov PVP
rozvod elektrickej energie REE
silnoprúdové zariadenia SIZ
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie Spr
strojárska výroba STV
strojníctvo STN
technické vybavenie počítačov TVP
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
výpočtová technika VYT
základy elektrotechniky ZAE

© aScAgenda 2019.0.1149 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2019

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria