Navigácia

 • Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

  Prvý zo školského kola súťaže ZENIT v elektronike v kategórii A – Dávid Gundzik, z III. B triedy odboru Mechanik elektrotechnik, postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 27.11. 2018 v Prešove na Spojenej škole. Dávid na súťaži nesklamal a v náročnejšej konkurencii obsadili celkove : 7. miesto

 • Exkurzia žiakov SOŠE v Stropkove na Fakulte výrobných technológií TUKE v Prešove

  Denno-denne sa stretávame, že vo výrobných závodoch je nedostatok odborníkov so zameraním na strojárenstvo, elektrotechniku či informatiku. Práve preto Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove zorganizovala pre žiakov 3. a 4. štvrtých ročníkov exkurziu na Fakultu výrobných technológií TUKE v Prešove dňa 28.11.2018. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom súčasne trendy využitia  elektrotechniky a informačných technológií v priemyselných prevádzkach na výrobných linkách z pohľadu automatizácie a robotizácie. Žiaci sa zoznámili s možnosťami štúdia na tejto fakulte. Navštívili sme jednotlivé katedry, kde nás odborníci zoznámili so zameraním štúdia a zároveň žiakom predviedli  praktické ukážky moderných prístrojov. Prehliadka školy trvala 3,5 hodiny.

  Dozvedeli sme sa o prepojení výrobných technológií za využitia počítačovej podpory. Videli sme vybavenie laboratórií na jednotlivých katedrách. Žiaci zaujato sledovali ukážky nedeštruktívneho testovania materiálov používaných v automobilovom a energetickom priemysle.

  Žiaci obdivovali tvorbu nových virtuálnych prostredí využívaných pri nácviku a montáži technologických celkov v priemyselných závodoch. Zoznámili sa s ukážkami špecializovaných zariadení, akými sú 3D skenery, 3D tlačiarne, dátové rukavice, pohybové senzory, náhľadové zobrazovacie jednotky spolu s patričným softvérovým vybavením.

  Veľký záujem prejavili žiaci o činnosť 3D tlačiarni a tlač súčiastok. Podnetná bola ukážka laboratória obnoviteľných zdrojov ako aj monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov meracími a diagnostickými prístrojmi. Žiaci boli prekvapení, že exkurziou nás sprevádzali Ing. Jozef Husár,  PhD., zástupca vedúceho katedry priemyselného inžinierstva a informatiky. Ďalej nás sprevádzal Ing. Jozef Török, PhD., odborný asistent z katedry počítačovej podpory výrobných technológií. Vysvitlo, že obaja experti boli v minulosti žiakmi našej školy  - SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. Naši žiaci tak majú motiváciu usilovne študovať, lebo môžu študovať na tejto prípadne na ďalších vysokých školách technického zamerania. Keď sa im to podarí, nemusia mať obavy,  že si nenájdu dobré ohodnotené a zaujímavé zamestnanie.

 • Traja študenti SOŠ elektrotechnickej súčasťou MiniErasmu 2018

  Vďaka organizácii FutureGenerationEurope, ktorá aj tento rok realizovala projekt MiniErasmus, sa v dňoch 18. až 21. novembra 2018 traja naši žiaci štvrtého ročníka, Samuel Gombita, Martin MazurTomáš Nemec, stali súčasťou veľkej „študentskej rodiny“ na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, známej pod skratkou TUKE. Mali tak príležitosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).

       Vo voľnom čase využili príležitosť zúčastniť sa špeciálnej odbornej besedy s bratmi Gabrielom a Radoslavom Oprendekom, úspešnými košickými podnikateľmi, ktorí stoja za značkou Opre‘ cider. Odborná prednáška Doc. Ing. Františka Jakaba, PhD. , riaditeľa Startup centra TUKE, ich utvrdila v tom, že vek nehrá veľkú rolu pri založení si vlastnej firmy. Rozhodujúci je inovatívny nápad a jeho prínos i využitie v praxi.

       Napriek tomu, že to nebola tá fakulta (Fakulta elektrotechniky a informatiky), ktorú si vybrali ako prvú voľbu, sa im pobyt veľmi páčil a domov sa vrátili plní vedomostí, skúseností, dojmov, zážitkov, nových priateľstiev a s pevným rozhodnutím, že si vedia predstaviť  takto prežiť  najbližšie roky ich života. Všetci vieme, aké náročné, ale pôsobivé je štúdium informatiky, informačných technológií, či elektrotechniky, pre ktoré sa rozhodli. Držíme im preto palce, aby svoj cieľ dotiahli do úspešného konca.

                                                                                  Mgr. T. Sejkaničová

                                                                                                                   výchovný poradca na SOŠE SP

 • Úspech žiaka SOŠE v súťaži "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ"

  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave týždeň pred komunálnymi voľbami zorganizovala súťaž "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ". Žiaci stredných škôl z celého Slovenska si mali tipnúť kto v meste, kde sídli ich škola, bude primátorom a koľko percent hlasov získa. Po vyhodnotení výsledkov si pozvali 10 najlepšie tipujúcich žiakov na slávnostné odovzdávanie cien na akademickú pôdu do Trnavy. Medzi ocenenenými bol aj Patrik Babjarčik, žiak II.A triedy SOŠE v Stropkove, ktorý svojim tipom skončil na 10. mieste zo 433 tipujúcich žiakov z celého Slovenska. Jeho tip sa líšil len o 0,84% od výsledku, ktorý dosiahol víťaz volieb JUDr. Ondrej Brendza. Na slávnostnom vyhodnotení žiaci dostali vecné ceny i diplomy a boli pozvaní na obed, po ktorom si ešte mohli pozrieť pamiatky a iné zaujímavosti Trnavy.

   

 • DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 • Oznam pre študentov s IUP

  Učebné plány si študenti s IUP môžu stiahnúť cez odkaz www.zssstrop.edu.sk/xy.zip

  Namiesto xy.zip použite označenie triedy. (napr. www.zssstrop.edu.sk/3a.zip)

  Heslo na rozzipovanie Vám bolo zaslané emailom prostredníctvom triednych učiteľov.

 • Prijímacie skúšky - výsledky

  Výsledky prijímacích skúšiek nájdete cez tento odkaz:


 • Zomrel náš učiteľ a kolega


 • Hodina deťom

  Žiaci SOŠE Stropkov budú dňa 10. 11. 2017 v uliciach Stropkova zbierať príspevky v rámci akcie "Hodina deťom".

 • Oznam pre študentov s IUP

  Oznam pre študentov s IUP
  9. 10. 2017

  Individuálne učebné plány si môžete stiahnúť z adresy: www.zssstrop.edu.sk/xy.zip

  Namiesto písmen xy použite označenie triedy napr. (1a, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c). Súbor si tiahnite do počítače a rozbaľte programom 7zip, WinZIP, WinRAR atď. Heslo potrebné pre rozbalenie súboru Vám bude poslané na email, prípadne si ho zistite u triedneho učiteľa.

 • Zverejňovanie dokumentov

  Zverejňovanie dokumentov - Obrázok 1V zmysle príslušnej legislatívy SOŠE Stropkov bude zverejňovať faktúry, objednávky, prenájom a zmluvy. Nájdete to v položke menu "Zverejňovanie".

Novinky

Kontakt

 • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
 • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria