Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  V súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. udeľuje riaditeľ SOŠ elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov žiakom dennej aj externej formy štúdia riaditeľské voľno dňa 14. septembra 2021 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie pokračuje 16. septembra 2021.

 • Informácie o nástupe do školy

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2020 o 9.00hod. v triedach.

  Žiaci sú povinní mať vlastné rúško, vyplnené vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom/plnoletým žiakom (je to možné vykonať aj v Edupage).

 • Výsledky prijímacích skúšok - 1. kolo - 10. 5. 2021

 • Kritéria prijatia na štúdium do prvých ročníkov pre školský rok 2021/2022

 • Hodina deťom

  Prispejte k tomu, aby táto Hodina deťom nebola poslednou.

  Dobrý deň,
  záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19.novembra sa mala konať zbierka v uliciach Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4€ alebo online na www.hodinadetom.sk. Ďakujeme!"

  Prispejte k tomu, aby táto Hodina deťom nebola poslednou.

 • Prieskum o fungovaní žiackych školských rád v Prešovskom kraji

  Odkaz na dotazník:

 • Informácie k obnoveniu platnosti preukazu ISIC/EURO<26 a súťaž pre žiakov

  V nižšie priloženom dokumente sú informácie pre žiakov a rodičov k predĺženiu platnosti preukazu ISIC/EURO< 26

 • Preukaz ISIC pre študentov SOŠE Stropkov

 • Študenti SOŠ elektrotechnickej súčasťou MiniErasmu 2019

  Aj v tomto školskom roku vďaka organizácii FutureGenerationEurope mali žiaci gymnázií i stredných škôl možnosť zúčastniť sa projektu MiniErasmus. A tak sa aj naši  žiaci  v dňoch 17. až 20. novembra 2019 stali súčasťou veľkej „študentskej rodiny“ a mali tak príležitosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).

       S. Popovič, J. Seman M. Špak si vybrali Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach.  Kamil Brenišin si to vyskúšal na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde sa mu najviac páčila odborná prednáška a beseda s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom.

      Voľný čas využili na diskusie s odborníkmi, ktoré pre nich pripravili organizátori FGE v súvislosti s „Medzinárodným dňom študentstva“ a na Workshope UNIPOC im predstavili Univerzitné poradenské centrum.  

       Pobyt sa im veľmi páčil a domov sa vrátili plní vedomostí, skúseností, dojmov, zážitkov, nových priateľstiev a s pevným rozhodnutím, že si vedia predstaviť  takto prežiť  najbližšie roky ich života. Všetci vieme, aké náročné, ale pôsobivé je štúdium práva, informatiky, informačných technológií, či elektrotechniky. Držíme im preto palce, aby svoj cieľ dotiahli do úspešného konca.

   

                                                                                                                              Mgr. T. Sejkaničová

                                                                                                                               výchovný poradca na SOŠE SP

 • DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

  12. 11. 2019

 • Biela pastelka

  Každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) celonárodnú verejnú zbierku Biela pastelka. Výnos zo zbierky je použitý na zlepšenie kvality života nevidiacich a slabozrakých – napr. kurzy chôdze s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovým písmom, práca s výpočtovou technikou ( počítačom, mobilom) a pod..

       Pomôcť sme sa rozhodli aj my. Naši dvaja dobrovoľníci Marek Špak Samuel Popovič (obaja zo 4.A triedy) sa tak v piatok 20. septembra 2019 (hlavný zbierkový deň) snažili v priestoroch našej školy  a v uliciach mesta Stropkov vyzbierať do „svojej“ pokladničky čo najviac  peňazí, aby tak pomohli dobrej veci.                                         

                                                                        Ďakujeme

 • Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

  Prvý zo školského kola súťaže ZENIT v elektronike v kategórii A – Dávid Gundzik, z III. B triedy odboru Mechanik elektrotechnik, postúpil do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 27.11. 2018 v Prešove na Spojenej škole. Dávid na súťaži nesklamal a v náročnejšej konkurencii obsadili celkove : 7. miesto

 • Exkurzia žiakov SOŠE v Stropkove na Fakulte výrobných technológií TUKE v Prešove

  Denno-denne sa stretávame, že vo výrobných závodoch je nedostatok odborníkov so zameraním na strojárenstvo, elektrotechniku či informatiku. Práve preto Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove zorganizovala pre žiakov 3. a 4. štvrtých ročníkov exkurziu na Fakultu výrobných technológií TUKE v Prešove dňa 28.11.2018. Cieľom exkurzie bolo priblížiť žiakom súčasne trendy využitia  elektrotechniky a informačných technológií v priemyselných prevádzkach na výrobných linkách z pohľadu automatizácie a robotizácie. Žiaci sa zoznámili s možnosťami štúdia na tejto fakulte. Navštívili sme jednotlivé katedry, kde nás odborníci zoznámili so zameraním štúdia a zároveň žiakom predviedli  praktické ukážky moderných prístrojov. Prehliadka školy trvala 3,5 hodiny.

  Dozvedeli sme sa o prepojení výrobných technológií za využitia počítačovej podpory. Videli sme vybavenie laboratórií na jednotlivých katedrách. Žiaci zaujato sledovali ukážky nedeštruktívneho testovania materiálov používaných v automobilovom a energetickom priemysle.

  Žiaci obdivovali tvorbu nových virtuálnych prostredí využívaných pri nácviku a montáži technologických celkov v priemyselných závodoch. Zoznámili sa s ukážkami špecializovaných zariadení, akými sú 3D skenery, 3D tlačiarne, dátové rukavice, pohybové senzory, náhľadové zobrazovacie jednotky spolu s patričným softvérovým vybavením.

  Veľký záujem prejavili žiaci o činnosť 3D tlačiarni a tlač súčiastok. Podnetná bola ukážka laboratória obnoviteľných zdrojov ako aj monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov meracími a diagnostickými prístrojmi. Žiaci boli prekvapení, že exkurziou nás sprevádzali Ing. Jozef Husár,  PhD., zástupca vedúceho katedry priemyselného inžinierstva a informatiky. Ďalej nás sprevádzal Ing. Jozef Török, PhD., odborný asistent z katedry počítačovej podpory výrobných technológií. Vysvitlo, že obaja experti boli v minulosti žiakmi našej školy  - SOŠ elektrotechnickej v Stropkove. Naši žiaci tak majú motiváciu usilovne študovať, lebo môžu študovať na tejto prípadne na ďalších vysokých školách technického zamerania. Keď sa im to podarí, nemusia mať obavy,  že si nenájdu dobré ohodnotené a zaujímavé zamestnanie.

 • Traja študenti SOŠ elektrotechnickej súčasťou MiniErasmu 2018

  Vďaka organizácii FutureGenerationEurope, ktorá aj tento rok realizovala projekt MiniErasmus, sa v dňoch 18. až 21. novembra 2018 traja naši žiaci štvrtého ročníka, Samuel Gombita, Martin MazurTomáš Nemec, stali súčasťou veľkej „študentskej rodiny“ na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, známej pod skratkou TUKE. Mali tak príležitosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).

       Vo voľnom čase využili príležitosť zúčastniť sa špeciálnej odbornej besedy s bratmi Gabrielom a Radoslavom Oprendekom, úspešnými košickými podnikateľmi, ktorí stoja za značkou Opre‘ cider. Odborná prednáška Doc. Ing. Františka Jakaba, PhD. , riaditeľa Startup centra TUKE, ich utvrdila v tom, že vek nehrá veľkú rolu pri založení si vlastnej firmy. Rozhodujúci je inovatívny nápad a jeho prínos i využitie v praxi.

       Napriek tomu, že to nebola tá fakulta (Fakulta elektrotechniky a informatiky), ktorú si vybrali ako prvú voľbu, sa im pobyt veľmi páčil a domov sa vrátili plní vedomostí, skúseností, dojmov, zážitkov, nových priateľstiev a s pevným rozhodnutím, že si vedia predstaviť  takto prežiť  najbližšie roky ich života. Všetci vieme, aké náročné, ale pôsobivé je štúdium informatiky, informačných technológií, či elektrotechniky, pre ktoré sa rozhodli. Držíme im preto palce, aby svoj cieľ dotiahli do úspešného konca.

                                                                                  Mgr. T. Sejkaničová

                                                                                                                   výchovný poradca na SOŠE SP

 • Úspech žiaka SOŠE v súťaži "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ"

  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave týždeň pred komunálnymi voľbami zorganizovala súťaž "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ". Žiaci stredných škôl z celého Slovenska si mali tipnúť kto v meste, kde sídli ich škola, bude primátorom a koľko percent hlasov získa. Po vyhodnotení výsledkov si pozvali 10 najlepšie tipujúcich žiakov na slávnostné odovzdávanie cien na akademickú pôdu do Trnavy. Medzi ocenenenými bol aj Patrik Babjarčik, žiak II.A triedy SOŠE v Stropkove, ktorý svojim tipom skončil na 10. mieste zo 433 tipujúcich žiakov z celého Slovenska. Jeho tip sa líšil len o 0,84% od výsledku, ktorý dosiahol víťaz volieb JUDr. Ondrej Brendza. Na slávnostnom vyhodnotení žiaci dostali vecné ceny i diplomy a boli pozvaní na obed, po ktorom si ešte mohli pozrieť pamiatky a iné zaujímavosti Trnavy.

   

 • Zomrel náš učiteľ a kolega


 • Hodina deťom

  Žiaci SOŠE Stropkov budú dňa 10. 11. 2017 v uliciach Stropkova zbierať príspevky v rámci akcie "Hodina deťom".

 • Zverejňovanie dokumentov

  V zmysle príslušnej legislatívy SOŠE Stropkov bude zverejňovať faktúry, objednávky, prenájom a zmluvy. Nájdete to v položke menu "Zverejňovanie".

Novinky

Kontakt

 • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
 • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria