Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Vladimír Čintala Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 56 86
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Jitka Lehotská príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14 14
Ing. Peter Stenčík Textový editor Word pre pokročilých 7 52
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor pre začiatočníkov 1


© aScAgenda 2019.0.1149 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2019

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria