Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Telocvičňa UTV Mgr. Dávid Gonos
  U10 U10
  U15 U15 III.B
  U21 U21 IV.A
  U23 U23 III.A
  U29 U29 II.A
  U34 U34 I.A
  U39 U39
  U43 U43 IV.B
  Učebňa AJ U22
  Učebňa elektroniky U25
  Učebňa ELM U44
  Učebňa výpočtovej techniky 28 UVT28 Ing. Ivan Gibej
  Učebňa výpočtovej techniky 89 UVT89
  Učebňa výpočtovej techniky 9 UVT9 Ing. Vladimír Čintala

© aScAgenda 2022.0.1284 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.09.2021

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria