Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV.A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Gabriela Bublová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Kristián Čuma
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Maroš Drančák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Martin Drozd
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Sebastián Džunko
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Vladimír Ferko
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Peter Fiťma
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Jakub Gajdoš
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Galata
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Samuel Gombita
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Aurel Guman
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ľuboš Kizák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Teodor Lipán
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Zuzana Majerčáková
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Milan Michalov
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Peter Miňo
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Jaroslav Ondruš
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Marek Palenčár
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Juraj Pavuk
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Tomáš Rohaľ
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Štefan Sivák
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Peter Šoltys
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Štang
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Emília Štangová
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 
Ján Ušiak
anglický jazyk B1
praktická časť odbornej zložky 
slovenský jazyk a literatúra 
teoretická časť odbornej zložky 

© aScAgenda 2019.0.1149 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2019

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria