Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Vladimír Čintala Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 116
Mgr. Jozef Keselica Rozširujúce štúdium: učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra 60 60
Bc.Dana Kuľbagová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 60
Kariérový poradca 35
PaedDr. Jitka Lehotská príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14 49
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Peter Stenčík Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 90
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47


© aScAgenda 2017.0.1022 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2016

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria