Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Vladimír Čintala Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 56 56
Mgr. Jozef Keselica Rozširujúce štúdium: učiteľstvo akademických predmetov - anglický jazyk a literatúra 60 60
Bc.Dana Kuľbagová Kariérový poradca 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Jitka Lehotská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 49
príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Ing. Peter Stenčík Textový editor pre začiatočníkov 1 30
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7


© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2017

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria