Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Vladimír Čintala Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 56 56
Bc.Dana Kuľbagová Kariérový poradca 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Jitka Lehotská príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14 14
Ing. Peter Stenčík Internet a bezpečnosť 7 30
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor pre začiatočníkov 1
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria