Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Dávid Gonos
Učebňa U21
I.E Triedny učiteľ Bc.Ľuboš Šurin
Učebňa U43
I.S Triedny učiteľ Bc.Albert Vaško
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Jitka Lehotská
Učebňa U29
II.S Triedny učiteľ Bc.Albert Vaško
Učebňa U43
III.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Sejkaničová
Učebňa U15
III.B Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Sejkaničová
Učebňa U15
IV.A Triedny učiteľ Ing. Peter Stenčík
Učebňa U34
IV.B Triedny učiteľ Ing. Vladimír Čintala
Učebňa U23
IV.C Triedny učiteľ Mgr. Lenka Fečová
Učebňa U34

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria