Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Telocvičňa UTV Mgr. Dávid Gonos
  U10 U10
  U15 U15 II.A
  U21 U21 IV.A
  U23 U23 III.B
  U29 U29 I.A
  U34 U34 III.A
III.C
  U39 U39
  U43 U43 I.E
I.S
IV.B
IV.C
  Učebňa AJ U22 Mgr. Jozef Keselica
  Učebňa elektroniky U25 Ing. Miroslav Jankanič
  Učebňa ELM U44
  Učebňa výpočtovej techniky 28 UVT28 Ing. Peter Stenčík
  Učebňa výpočtovej techniky 89 UVT89
  Učebňa výpočtovej techniky 9 UVT9 Ing. Vladimír Čintala

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2017

Novinky

Kontakt

  • SOŠE, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
    Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov
  • +421 54 742 2474; +421 54 718 1285

Fotogaléria